x

EPP-SHP | EPOKSİ SHOP PRIMER

EPP-SHP | EPOKSİ SHOP PRIMER

EPP-SHP | EPOKSİ SHOP PRIMER

TANIM : Antikorozif çinko fosfat pigment içeren, hızlı kuruyan, kumlama sonrası uygulanan ve yapışma kuvveti yüksek olan epoksi esaslı vir astardır.


KULLANIM ALANLARI : Raspa ile aşındırılan çelik plaka ve saçların imalatı sırasında, korozyona karşı koruma amaçlı astar olarak ve kaynak yapılan saçlarda kaynağa dayanımı özelliğinden dolayı astar olarak kullanılır. Aluminyum ve galvaniz gibi zor boya tutan yüzeylerde, mükemmel yapışma özelliğinden dolayı, astar olarak kullanılabilir.

ÇÖZÜCÜ : Solvent – Epoksi tiner

GÖRÜNÜM : Mat

RENKLER : Gri ve Kırmızı renk

AMBALAJ : 18  kg 1.komponent ve 0,5 kg 2.komponent 

DEPOLAMA : Yanıcı sıvılar yönetmeliğine uyulmalıdır. Sein, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza edilmelidir. Depolama alanında kesinlikle sigara içilmemeldir. Ambalajlardan ürün sızması durumunda, uygun bir emici ile ( kum – toprak ) emdirilmelidir.

BOYA HAZIRLAMA : Kullanmadan önce mutlaka  karıştırmalıyız. Karıştırma ayrı arı komponetler için yapılmalı ve karıştırıldıktan sonra 5 dakika boyunca devam edilmelidir. Açık ambalajlar kullanılmamalıdır ve tedarikçi ile temasa geçilmelidir.  Boya hazırlamada iki komponetli olunmasından dolayı karışımın uygun belirtilen oranlarda yapılması çok önemlidir. Belirtilen değerlerden farklı olacak karışım tüm teorik değerleri yanlış kılacaktır.
KARIŞIMIN YAPILMASI : 1.koponent boya ve 2.komponet sertleştirici olarak adlandırılmaktadır. Boya ile sertleştirici ağırlıkça 36:1 oranında karıştırılmalıdır. Örneğin 18kg 1.kopmonet  üzerine 0,5kg ikinci komponet ilave edilmelidir. Bu karışım net olmalı, az yada fazla ilave edilmemesine özen gösterilmelidir. Bu karışım yapıldıktan sonra epoksi tiner ile uygulama akışkanlığına getirilmelidir. Karışım yapıldıktan sonra 4-8 saat arasında tüketim yapılmalıdır. Aksi durumda karışım jel olacaktır ve kullanılmaz hale gelecektir. İki komponent karıştırıldıktan itibaren kuruma reaksiyonu başlamaktadır. Bu sebepten dolayı uygulanacak miktar kadar karışım yapılmalıdır.
YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulanacak yüzey yağdan, kirden, gresden arındırmalıdır. Kir, toz, tuz ve çamur bulaşmış yüzeyleri yüksek basınçtaki tatlı su ile yıkayınız. Önerilen aşındırıcı raspa derecesi genellikle Sa1/2 dir. Ortam şartlarının uygun olmaması durumunda St2 seviyesinde temizlik de uygun görülebilir.

UYGULAMA ISISI : Havadki nemin yüzeyde yoğunlaşmasını engellemek için, yüzey sıcaklığı, havanın çiğlenme sıcaklığından en az 3°C olmalıdır. Uygulama esansında sıcaklık 10°C üzerinde olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ : Aırless veya  havalı  tabanca veya fırça ile 

UYGULAMA : Boyanacak yüzey hazırlığı yapıldıktan ve boya tanımlandığı şekilde hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Uygulamada ekipmanda boya hazırlığı kadar önemlidr. Mutlaka belirtilen oranlarda karışım yapılamalı ve 10°C altında uygulanmamalıdır. Kat üzerine kat uygulaması yapılabilir. Yaş üzerine yaş uyulamalarda 1. kat uygulamadan sonra 6 saat 

( 20°C ) beklenmelidir. Katlar arası bekleme süresi, boyanın uygulandığı atmosferik koşullara bağlı olarak değişir.

İnceltme Oranı : Hacimce %25 epoksi tiner

Karışım Ömrü : 4- 8 saat 

Meme çapı : 0,021

Meme basıncı : 75 bar/11000 psi ( airless uygulamasında şartlara göre ayarlama y y    yapılalıdır. )

Ekipman Temizlik : Epoksi tiner

KURUMA SÜRESİ : 20 derece ve %65 nem ortamı düşünüldüğünde ve kuru film kalınlığı 25µ öngörüldüğünde, sert kuruma 5-10 dakika ve tam kuruma 7 gün. Kuruma süresi havanın ve çelik yüzeyin sıcaklığına, havalandırma ve çevre şartlarına bağlı olarak değişebilir. Hava sıcaklığı azaldıkça, kuruma süresi artacaktır.

BOYANABİLEN ALAN : Teorik kaplama alanı 12,8 m2/lt - 25µ  kuru film kalınlığında ve oda sıcaklığında

FİZİKSEL DEĞERLER : 
Yoğunluk : 1,15 kg/lt ( karışım halinde )

Hacimce katı oranı : % 32±1, ( 80µ yaş film yaklaşık 25 µ kuru film kalınığı verecektir. )
V.O.C : 230 gr/lt

Önerilen Kalınlık : 25µ

GÜVENLİK UYARILARI : Solumayınız, deri ve göz ile temasında  kaçınınız, iyi havalandırılmış yerlerde uygulayınız. Yangına karşı dikkatli olunuz.

Yükleniyor
Yükleniyor...