END 12 - Yangın Tamamlayıcı SON KAT
Tanım: FP12 Pasif Yangın Durdurucu kaplamalarda son kat olarak kullanılır. Ürün çarpma ve ezilme mukavemetini yükseltir. Yangına karşı dayanıklılık sağlayan tabakanın korunması gereklidir. Bu görev için dizayn edilmiştir. Sarfiyat, kullanım yerine bağlı olarak 0,250 ila 0,500 arasında değişir. İnceltilmez. Ürün şeffaftır. 
Paylaş
DAHA FAZLA
BİLGİ İSTİYORUM